Več, za Domžale!

Izboljšajmo naše mesto,
Domžale si to zaslužijo!

Imaš predlog?

Za lepšo prihodnost

Več, za Domžale! Izboljšajmo naše mesto Domžale si to zaslužijo!

Za lepšo prihodnost

Spoštovane občanke in občani,

V preteklosti smo se občanke in občani Domžal večkrat znašli v situacijah, ki so zahtevale premislek, kako naprej in iskanje enotnosti pri ravnanju. Pri tem smo bili mnogokrat uspešni in na to smo lahko upravičeno ponosni. V tem trenutku se nahajamo pred izzivi, za katere moramo poiskati najboljše odgovore in rešitve, pa tudi ljudi, ki jih bodo udejanili. Bližajo se lokalne volitve, izzivov je veliko, zapleteni časi pa zahtevajo jasno vizijo.

Po dolgih letih uveljavljene politike so v Občini Domžale potrebne spremembe in novosti, svežina in nova energija.  Zdi se, kot da smo ujeti v zanko nekako utrujene lokalne politike, v imenu katere so žrtvovane številne dobre ideje, pobude in pričakovanja občank in občanov. Če želimo iz povprečnosti, sivine in rutine, moramo ponuditi možnost novim, alternativnim pogledom in verjamejo, da so drugačne in še boljše Domžale mogoče in nujne.

Zato iščemo rešitve in se ne izogibamo dolžnostim, da jih udejanimo. Samozavest, ki temelji na znanju, in pogum, da je vse mogoče, sta bistvena za uspeh. Pripadam generaciji mladih, ki jim ni vseeno, a obenem spoštuje tudi izkušnje starejših predhodnikov.

Čas je za spremembo – ni zgolj oguljena fraza, pač pa iskrena želja in odločenost,  da se v okolju zadovoljnih ljudi, kot se radi pohvalijo, še izboljša kakovost življenja, za vse in na vseh področjih, ob spoštovanju razlik in spoštljivem odnosu do okolja in narave.  Zapleteni časi kažejo, da mora sleherna skupnost najprej sama poskrbeti zase in poiskati odgovore na probleme sodobnega časa. Potrebujemo uspešno in aktivno delovanje ter solidarno skupnost in sodelovanje. Temu sem se pripravljen v celoti posvetiti.

Vaše zaupanje, ki sem ga bil deležen v preteklosti kot občinski svetnik, mi vliva moč, da verjamem v lepšo prihodnost, za naše otroke, starše in stare starše. Pričakujem vaše zaupanje in podporo vseh generacij.  Z vso močjo se bom  trudil tudi v prihodnje in delal vse, kar je potrebno, da oblikujem lepši jutri za vse občanke in občane naše občine.

S spoštovanjem,

Matej Oražem, kandidat za župana občine Domžale