PROGRAM

Občina Domžale je pred velikimi izzivi. Posledice zdravstvene in gospodarske krize ne bodo tako hitro odpravljene, prav tako pa smo soočeni s številnimi lokalnimi izzivi.

Občina Domžale pa ima ogromen potencial za razvoj, za kar je potrebna prava vizija in ljudje, ki bodo to vizijo sposobni tudi udejanjiti. Prav pomanjkanje prave vizije razvoja naše občine je nekaj, kar je v preteklih letih močno zaznamovalo našo lokalno politiko. Probleme smo reševali stihijsko, šele ko so se pojavili.

Občanke in občani upravičeno pričakujejo več, kar potrjujejo tudi statistični kazalci, saj so nas primerljive občine prehitele na številnih področjih.